• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09
Бухгалтерія: бюджет
Газета "Бухгалтерія: бюджет"
Є питання по передплаті?
Зателефонуйте нам: (044)22-11-307, (067)571-01-21, (050)339-17-09
Напишіть нам: info@buhbudget.com.ua

Атестація педагогів навчальних закладів об’єднаних територіальних громад

Ольга Малишева,
головний спеціаліст відділу взаємодії з місцевими органами
виконавчої влади та самоврядування Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

(коментар до листа МОН від 16.02.2016 р. №1/9-80; документ див. на с. 11)

У зв’язку із прийняттям законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII (далі — Закон № 157), «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 р. № 1508-VII (далі — Закон № 1508)та внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР виникла необхідність організаційних змін у проведенні атестації педагогічних працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад.

З урахуванням наділення територіальних громад більш широкими фінансовими, адміністративними та іншими повноваженнями, які зумовили динамічне створення нових територіальних громад, у освітян виникло безліч запитань з приводу змін, які слід очікувати в організації діяльності комунальних освітніх закладів. Серед запитань чимало таких, що стосуються змін у порядку проведення атестації педагогічних працівників, а саме: порядку створення атестаційних комісій в органах управління освітою територіальних громад, їх повноважень, взаємодії з атестаційними комісіями навчальних закладів тощо.

Концепція реформування системи місцевого самоврядування передбачає надання нечуваних раніше прав, повноважень і обов’язків місцевим громадам та їх об’єднанням. Для реалізації цієї концепції прийнято зміни до існуючих законів, а також ухвалено нові нормативні акти.

Зокрема, Закон № 157 передбачає, що держава здійснюватиме фінансову підтримку об’єднаних громад шляхом надання їм коштів на формування інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Загальний обсяг фінансової підтримки розподілятиметься між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно їх площі та кількості сільського населення. Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України заохотять громади до об’єднання через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Об’єднані громади наділяються повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного значення. При добровільному об’єднанні в бюджетах таких громад залишатиметься 60 % податків на доходи фізичних осіб, 100 % єдиного податку, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, податку на майно (нерухомість, землю) та деякі інші додаткові податкові надходження.

Крім того, встановлено низку зборів та інших платежів до місцевих бюджетів, що значною мірою збільшить можливості органів місцевого самоврядування щодо фінансування освітніх закладів, які їм підпорядковані.

Із набуттям бюджетної, фінансової та адміністративної самостійності закономірно постає питання про набуття територіальними громадами або їх об’єднаннями самостійності у фінансуванні, керуванні підпорядкованими навчальними закладами. Ці повноваження поширюватимуться й на забезпечення щорічної атестації педагогічних працівників місцевих шкіл, дошкільних, позашкільних та інших навчальних закладів.

Листом, що коментується, надано роз’яснення щодо атестації педагогічних працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад.

Зокрема, у листі наголошено, що для організованого проведення атестації педагогічних працівників зазначених навчальних закладів необхідно керуватися п. 2.3 Типового положення № 9301, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади.

Атестаційні комісії виконавчих органів об’єднаних територіальних громад або атестаційні комісії спільних органів управління територіальних громад набувають повноважень атестаційних комісій ІІ рівня, до компетенції яких належить атестація керівників навчальних закладів, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань педагогічним працівникам навчальних закладів та інші повноваження, визначені п. 2.13 Типового положення № 930.

Прийняття рішень щодо присвоєння педагогічним працівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління освітою виконавчих органів об’єднаних територіальних громад або атестаційними комісіями спільних органів управління територіальних громад, створених відповідно до Закону № 1508.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 цього Закону органи місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному із суб’єктів співробітництва здійснення повноважень щодо проведення атестації педагогічних працівників.

Порядок атестації педагогічних працівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів (атестаційних комісій І рівня), залишився незмінним.

У випадку, якщо на момент проведення атестації в органах управління освітою виконавчих органів об’єднаних територіальних громадах з тих чи інших причин не створено атестаційні комісії, завершити процедуру атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році варто вже створеними на початку навчального року атестаційними комісіями районних відділів освіти.

документ, що коментується

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо атестації педагогічних працівників

Лист від 16 лютого 2016 року № 1/9-80

У зв’язку із прийняттям законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад» та внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виникла необхідність організаційних змін у проведенні атестації педагогічних працівників навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад.

Для організованого проведення атестації педагогічних працівників зазначених навчальних закладів рекомендуємо керуватися пунктом 2.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, яким встановлено, що атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади.

Прийняття рішень щодо присвоєння педагогічним працівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які належать до компетенції атестаційних комісій II рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління освітою місцевих виконавчих органів об’єднаних територіальних громад або атестаційними комісіями спільних органів управління територіальних громад, створених відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Відповідно до частини першої статті10 цього Закону органи місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному із суб’єктів співробітництва здійснення повноважень щодо проведення атестації педагогічних працівників.

Порядок атестації педагогічних працівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів, залишився незмінним.

Заступник Міністра П. Хобзей

1Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930.