• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Електронний спецвипуск No 2 2015

Замов безкоштовно другий електронний спецвипуск газети «Бухгалтерія: бюджет»!

В ньому ви знайдете:

Актуальний текст Порядку складання звітності;

всі оновлені додатки до Порядку.

Тільки важлива та своєчасна інформація для ВАС!

Заповніть форму нижче і ми відправимо Вам безкоштовно спецвипуск

Електронний спецвипуск

Электронный спецвыпуск No 2 2015
Якщо Вам не надходить посилання або виникли інші проблеми з завантаженням номеру, зателефонуйте в редакцію за тел. (044) 22-11-307, 067-572-00-85, 067-572-00-91

У спецвипуску

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюдже-тних коштів, затверджений наказом МФУ від 24.01.2012 р. № 44, зі змінами і доповненнями, останні з яких внесені наказом МФУ від 04.03.2015 р. № 289
4
1. Загальні положення
6
2. Склад звітності та періодичність її подання за належністю
9
3. Порядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітності
29
4. Порядок заповнення Пояснювальної записки та форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності
36
5. Адміністративні послуги
38
Баланс (форма № 1) (додаток 1 до Порядку)
42
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м) (додаток 2 до Порядку)
44
Звіт про рух грошових коштів (додаток 3 до Порядку)
46
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 4 до По-рядку)
49
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 5 до Порядку)
53
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (додаток 6 до Порядку)
56
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 7 до Порядку)
59
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 8 до Порядку)
62
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фі-нансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 9 до Порядку)
66
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 10 до Порядку)
69
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) (додаток 11 до Порядку)
71
Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організа-цій (додаток 12 до Порядку)
72
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13 до Порядку)
75
Пояснювальна записка (додаток 14 до Порядку)
76
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5) (додаток 15 до Порядку)
78
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6) (додаток 16 до Порядку)
80
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15) (додаток 17 до Порядку)
81
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 18 до Порядку)
83
Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання (додаток 19 до Порядку)
84
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках (додаток 20 до Порядку)
85
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської слу-жби України (додаток 21 до Порядку)
86
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на ре-єстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казна-чейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 22 до Порядку)
87
Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстра-ційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що нале-жать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня (додаток 23 до Порядку)
88
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24 до Порядку)
89
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25 до Порядку)
90
Довідка про депозитні операції (додаток 26 до Порядку)
91
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 27 до Поряд-ку)
92
Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення (додаток 28 до Порядку)
94
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 29 до Порядку)
96
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за-тверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 30 до Порядку)
98
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управ-ління інших головних розпорядників бюджетних коштів (додаток 31 до Порядку)
99
Довідка про використання іноземних грантів (додаток 32 до Порядку)
100
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33 до Порядку)
102
Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 34 до Порядку)
103
Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 35 до Порядку)
105
Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток 36 до Порядку)
110
Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 37 до Порядку)