• +38 (044) 22 11 307, +38 (067) 571 01 21, +38 (050) 339 17 09

Електронний спецвипуск No 4 2015

Замовте безкоштовно четвертий електронний спецвипуск газети «Бухгалтерія:бюджет»!

Еволюція бухгалтерського обліку в державному секторі

Четвертий електронний спецвипуск газети присвячений еволюційним змінам у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку в державному секторі.

Паротягом вересня Мінфіном внесено зміни і до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, і до Плану рахунків, Типової кореспонденції та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку. В цьому спецвипуску ви знайдете всі перераховані документи з найновішими змінами.

Крім того у спецвипуск включені документи, що в цьому році не зазнавали змін, але обов’язково стануть вам у нагоді Це Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань.

Заповніть форму нижче і ми відправимо Вам безкоштовно спецвипуск

Електронний спецвипуск No 4 2015

електронний спецвипуск No 4 2015
Якщо Вам не надходить посилання або виникли інші проблеми з завантаженням номеру, зателефонуйте в редакцію за тел. (044) 22-11-307, 067-572-00-85, 067-572-00-91

У спецвипуску

3
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом МФУ від 26.06.2013 р. № 611.
7
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведений у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом МФУ від 26.06.2013 р. № 611
26
Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведена в додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом МФУ від 26.06.2013 р. № 611.
34
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202
39
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202
43
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202
46
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом МФУ від 24.12.2010 р. № 1629
48
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом МФУ від 24.12.2010 р. № 1629
52
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», затверджене наказом МФУ від 24.12.2010 р. № 1629
53
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом МФУ від 11.08.2011 р. № 1022
56
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», затверджене наказом МФУ від 29.12.2011 р. № 1798
57
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом МФУ від 18.05.2012 р. № 568
61
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879
72
Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом МФУ від 02.04.2014 р. № 372
75
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11
86
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11
92
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11
99
Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11

Ще наші спецвипуски